Festival of Lessons and Carols

In verband met de onlangs aangescherpte corona regels voor amateurkoren kan het aangekondigde Festival of Lessons and Carols op 13 december 2020 in de Groote Kerk van Maassluis helaas geen doorgang vinden

Festival of Lessons and carols

Kamerkoor Cantabile zingt zondag 15 december traditionele Engelse carols in de Groote Kerk van Maassluis. Om 19.00 uur is iedereen  van harte welkom bij het jaarlijkse  'Festival of Lessons and Carols'  van drie Maassluise PKN-gemeenten. Onder leiding van dirigente...

Concert Franse Impressionisten

Op zaterdag 28 september zong Kamerkoor Cantabile, onder leiding van Mirjam Warnas, werk van Franse componisten. Het concert vond plaats in de Immanuelkerk in Maassluis. Voor de instrumentale begeleiding zorgden Wim Voogd (piano) en Frank Rutgers (cello). Op zondag 29...