Op zaterdag 28 september zong Kamerkoor Cantabile, onder leiding van Mirjam Warnas, werk van Franse componisten. Het concert vond plaats in de Immanuelkerk in Maassluis. Voor de instrumentale begeleiding zorgden Wim Voogd (piano) en Frank Rutgers (cello).
Op zondag 29 september werd hetzelfde concert (helaas zonder cellist) nogmaals uitgevoerd in de Marlotkerk in Den Haag.

Op het programma stonden werken van Claude Debussy, Camille Saint-Saëns, Lili Boulanger, Maurice Ravel en Gabriel Fauré. Van hem zong Cantabile het bekende ‘Cantique de Jean Racine’ met een speciaal voor deze gelegenheid geschreven arrangement voor cello en piano.

Titel van het concert was ‘Franse impressionisten’. Bij de term ‘impressionisme’ denken de meeste mensen ongetwijfeld aan schilders, maar ook in de muziek heeft die stroming zich ontwikkeld. Net als bij de schilderkunst was Frankrijk de bakermat. In de impressionistische muziek gaat het om het weergeven van indrukken. Vaak is het onderwerp de natuur. De muziek is over het algemeen intiem, heel kleurig en werkt vaak met bijzondere klanken.

Over het algemeen geldt  Claude Debussy als een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het impressionisme in de muziek, al had hij zelf weinig behoefte om die term te gebruiken. Zijn tijdgenoot Gabriel Fauré geldt ook als een impressionistische componist, al heeft zijn vroege werk nog duidelijke romantische trekjes. Ook voor Ravelen Saint-Saëns geldt dat in hun werk verschillende stijlen te horen zijn. Lili Boulanger heeft jammer genoeg te kort geleefd (1893-1918) en daardoor te weinig gecomponeerd om haar muzikale stijl goed onder een noemer te kunnen brengen, maar ze voelde zich duidelijk geïnspireerd door de muziek van Fauré en Debussy.